خدمات غیر حضوری قلب و عروق

بررسی سلامت قلب و عروق (پیشگیری از بیماری قلبی، چکاپ قلب)

مشهد

مشاوره قبل از آنژیوگرافی

مشهد

مشاوره قبل از آنژیوپلاستی

مشهد

بررسی مدارک قلبی و دریافت نظر دوم

مشهد

مشاوره اینترنتی قلبی

مشهد