غذای اولاین غذا با گوشت گاو و کلم بروکلی تهیه شده ،همراه با سس مخصوص آسیایی ها ،همچنین با فلفل زرد و قرمز که بر روی برنج قهوه ای قرار دارد تزئین شده است.

طرز تهیه

گوشت گاو و کلم بروکلی