غذای سوماملتی با طعم عالی شامل سبزیجات تازه پنیر سیر سرخ شده برای صبحی پرکار و در عین حال لذت بخش