غذای چهارماملتی حاوی پنیر چدار طعمی متفاوت که با گوجه فرنگی کبابی به همراه فلفل سبز و قرمز سرو می شود