برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

 پتانسیل درمانی هدف قرار دادن مسیر Wnt / β-catenin در درمان سرطان روده بزرگ
پتانسیل درمانی هدف قرار دادن مسیر Wnt / β-catenin در درمان سرطان روده بزرگ
منتظر شده در 1399/01/16

مسیر Wnt / β-catenin یکی از مسیرهای اصلی / مکرر مختل شده در چندین نوع تومور از جمله سرطان روده بزرگ است. فعال سازی نابجا این مسیر با تکثیر سلولی ، رفتارهای تهاجمی و مقاومت سلول مرتبط است و ارزش بالقوه آن را به عنوان یک هدف درمانی در درمان CRC نشان می دهد. عوامل متعددی برای هدف قرار دادن این مسیر ایجاد شده است(به عنوان مثال ، عوامل طبیعی: کورکومین ، 3،3-دییندولیل متان ، فیتواستروژن ؛ مهارکننده های مصنوعی / کوچک: Wnt Rofecoxib ؛ PRI-724 ، CWP232291 ؛ و آنتی بادی مونوکلونال در برابر گیرنده های frizzled، Vanituctumab). این بررسی به طور خلاصه مطالعات اخیر در مورد پتانسیل درمانی هدف قرار دادن مسیر Wnt با تأکید ویژه بر مطالعات بالینی / بالینی در درمان سرطان روده بزرگ بوده است.

 

اشتراک در فضای مجازی