برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

 اگزوزومها در حال گردش و میکرو RNA های اگزوزومی به عنوان نشانگرهای زیستی در سرطان دستگاه گوارش
اگزوزومها در حال گردش و میکرو RNA های اگزوزومی به عنوان نشانگرهای زیستی در سرطان دستگاه گوارش
منتظر شده در 1399/01/09

مهمترین عملکرد بیولوژیکی اگزوزومها استفاده احتمالی آنها به عنوان نشانگرهای زیستی در تشخیص بالینی است. در مقایسه با نشانگرهای زیستی مشخص شده در نمونه های معمولی مانند سرم یا ادرار ، نشانگرهای زیستی اگزوزومی بالاترین میزان حساسیت و ویژگی را ارائه می دهند که می توان به ثبات عالی آنها نسبت داد. اگزوزومها ، که دارای انواع مختلفی از پروتئین ، اسیدهای نوکلئیک و لیپیدها هستند ، تقریباً در کلیه مایعات بدن وجود دارند. ترکیبات مولکولی اگزوزومها ، به ویژه پروتئین ها اگزوزومال و میکرو RNA ها (miRNA) به عنوان نشانگرهای زیستی در تشخیص بالینی امیدوار کننده هستند. این کشف که اگزوزومها همچنین حاویm RNA ها و miRNA هستند ، نشان می دهد که آنها می توانند حامل اطلاعات ژنتیکی باشند. اگرچه اکثر RNA های یافت شده در اگزوزومها قطعات RNA با طول نوکلئوتید کمتر از 200 تخریب می شوند ، برخی از RNA های با طول کامل ممکن است وجود داشته باشد که ممکن است بر تولید پروتئین در سلول گیرنده تأثیر بگذارد. علاوه بر این ، miRNA های اگزوزومی با بیماری های خاصی همراه هستند. مطالعات متعددی حاوی محتوای miRNA اگزوزومهای در گردش است که مشابه سرطانهای منشاء آن سلول ها هستند. در این بررسی ، پیشرفتهای اخیر در گردش miRNA های اگزوزومی به عنوان نشانگرهای زیستی در سرطانهای دستگاه گوارش مورد بحث قرار گرفته است. این مطالعات نشان داد که miRNA ها را می توان در اگزوزوم های جدا شده از مایعات بدن مانند بزاق شناسایی کرد ، که نشان دهنده مزایای بالقوه استفاده از miRNA های اگزوزومی به عنوان نشانگرهای جدید غیر تهاجمی است.

 

اشتراک در فضای مجازی