برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

 شیوع ترومبوز باب وریدی پس از کاتتریزاسیون نافی در دوره نوزادی
شیوع ترومبوز باب وریدی پس از کاتتریزاسیون نافی در دوره نوزادی
منتظر شده در 1398/12/19

ترومبوز وریدی پورتال (PVT) یکی از شایع ترین علل پورتال خارج کبدی است فشار خون بالا در كودكان كه ممكن است در اثر احتياط وريدي بند ناف يا بیماری نفخ در دوره نوزادی رخ دهد. ما در طی این مطالعه اثرات کاتتریزاسیون نافی را دوره نوزادی در ترومبوز ورید ی بررسی کردیم. این مطالعه فراوانی ترومبوز ورید پورتال را در نوزادان نارس ، پس از کاتتریزاسیون نافی توسط سونوگرافی داپلر رنگی پرداخته است. پنجاه نوزاد که دامنه سنی ) (3.6+ 8 روز و وزن تولد 1250- 4230 گرم داشتند انتخاب گشتند. سونوگرافی داپلر رنگی ورید پورتال توسط دو متخصص رادیولوژی در مدت 3 روز انجام شد . به دلیل عدم پیگیری ، ده کودک از مطالعه خارج شدند و چهل کودک مطالعه را تمام کردند. از مجموع 40 فرد ، ترومبوز وریدی در دو کودک (1 دختر ، 1 پسر) به ترتیب 2.5 و 1.5 ساله مشاهده شد. در این دو کودک ، سایر علائم بالینی ترومبوز ورید پورتال وجود دارد مانند واریس مری و معده و طحال که توسط آندوسکوپی تایید شده است. در کل کودکان دیگر ، معاینات فیزیکی و سونوگرافی در طی 6 مرحله طبیعی بودند. به منظور جلوگیری از وقوع ترومبوز ورید پورتال  توصیه می شود که در حین قرار دادن احتیاط مراقب باشید
 

 

اشتراک در فضای مجازی