برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

 عادت های رژیم غذایی در رابطه با شیوع سندرم روده تحریک پذیر در دختران نوجوان
عادت های رژیم غذایی در رابطه با شیوع سندرم روده تحریک پذیر در دختران نوجوان
منتظر شده در 1399/01/14

شواهد محدودی در مورد رابطه بین رفتارهای غذایی و سندرم روده تحریک پذیر(IBS) وجود دارد . این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین شیوه های مرتبط با رژیم و شیوع IBS انجام شد. این مطالعه در بین 988 دختر نوجوان ساکن ایران انجام شد. رفتارهای رژیم غذایی از پیش تعریف شده و در 9 حوزه با استفاده از یک پرسشنامه از پیش آزمایش شده ارزیابی شدند. برای بررسی ارتباط بین شیوه های مربوط به رژیم غذایی و وجود IBS ، از مدل رگرسیون لجستیک در مدل های خام و تنظیم شده استفاده کردیم. شیوع IBS در این جمعیت 9/16٪ بود. در مقایسه با افرادی که با وعده غذایی خود مایعات مصرف نمی کنند ، افرادی که همیشه مایعات را با وعده های غذایی مصرف می کردند ، شانس بیشتری برای IBS داشتند. ما ارتباط مستقیمی بین مصرف بیشتر غذاهای تند و شیوع IBS مشاهده کردیم. افرادی که هر روز غذاهای سرخ شده می خورند نیز در مقایسه با افرادی که غذای سرخ شده مصرف نمی کردند ، خطر ابتلا به IBS را بیشتر داشتند. افرادی که دندانهای ≥ 5 را از دست داده بودند نسبت به فردی که دندان ≤ 1 را از دست داده بود 2.23 برابر بیشتر از افراد مبتلا به IBS بودند. رابطه معکوس معکوس بین میزان جویدن و خطر ابتلا به IBS وجود داشت.

 

اشتراک در فضای مجازی