برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

 مدت زمان مطلوب درمان آنتی بیوتیکی بعد از عمل در بیماران مبتلا به آپاندیسیت حاد
مدت زمان مطلوب درمان آنتی بیوتیکی بعد از عمل در بیماران مبتلا به آپاندیسیت حاد
منتظر شده در 1398/12/19

 

استفاده نامناسب از آنتی بیوتیک ها برای درمان ضد میکروبی پس از عمل می تواند باعث عوارض قابل توجهی از جمله ظهور مقاومت آنتی بیوتیکی ، خطر واکنش دارویی و پیامدهای اقتصادی می شود. ما استفاده از آنتی بیوتیک ها را در بیماران مبتلا به آپاندیسیت حاد بدون حفره را ارزیابی کردیم. این مطالعه بر روی 317 بیمار 15 تا 70 ساله مبتلا به آپاندیسیت بدون حفره تحت آپاندکتومی باز قرار گرفتنه بودند، انجام شد.همه بیماران سفتریاکسون داخل وریدی (1 گرم) و مترونیدازول ) 500میلی گرم) بلافاصله پس از آپاندکتومی دریافت کردند. بيماران در يكي از سه روش درماني زير بعد از عمل قرار گرفتند:

الف)بدون آنتی بیوتیک های بیشتر ، ب: سه دوز بیشتر آنتی بیوتیک به مدت 1 روز (سفتریاکسون 1 گرم هر 12 ساعت و مترونیدازول 500 میلی گرم در هر 8 ساعت) ، یا C: یک دوره 3 روزه از آنتی بیوتیک ها (سفتریاکسون 1 گرم هر 12 ساعت ومترونیدازول 500 میلی گرم هر 8 ساعت)

عارضه عفونی بعد از عمل نقطه پایانی اصلی در دوره پیگیری 10 روزه بعد از عمل بود. در مجموع 291 بيمار (5/37٪ زن) در معرض تحليل نهايي قرار گرفتند. که هر گروه شامل 97 بیمار بود. گروه ها در ابتدا در مورد خصوصیات از جمله سن و جنس مقایسه شدند. فراوانی کل عفونت محل جراحی 6.25% و 8.2٪ در گروه A ، 6.25% در گروه B و 5.2٪ در گروه C یافت شد. میزان عفونت جراحی بعد از عمل در بین همه گروه ها به طور معنی داری نبود  وهیچ تلفات پس از عمل وجود نداشت.


 

اشتراک در فضای مجازی