برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

آنژیوگرافی | مشهد

آنژیوگرافی
آنژیوگرافی

آنژیوگرافی

انژیوگرافی

آنژيوگرافي،روشی است نیمه تهاجمی برای عکس برداری از عروق خونی از جمله عروق خونرسان قلب، عروق مغزی، عروق کلیه و حتی عروق اندام تحتانی و فوقانی. در آنژيوگرافي پس از تزریق ماده حاجب)ماده حاجب پزشکی یا ماده کنتراست زا پزشکی، ماده‌ای است که برای افزایش کنتراست مایعات و ساختارها در تصویربرداری پزشکی بکار می‌رود.(به کمک اشعه ایکس از عروق خونی عکس برداری می شود. به کمک آنژيوگرافي می توان پاتولوژی فضای داخل عروق خونی را تشخیص داد.
در آنژيوگرافي ابتدا یک کاتتر از طریق عروق بزرگ کشاله ران یا اندام فوقانی وارد فضای داخل عروقی شده و تا مبدأ عروق مورد بررسی هدایت می شود. سپس ماده حاجب به ابتدای رگ مورد بررسی تزریق شده و نهایتا تصویربرداری رادیوگرافیک انجام می‌شود.
بیمار هنگام آنژیوگرافی هوشیار بوده و در حین انجام آنژیوگرافی ممکن است از او خواسته شود نفس عمیق بکشد، نفس خود را نگه دارد، سرفه کند یا موقعیت دست خود را تغییر دهد.


مراقبت هاي آنژيوگرافي

انژیوگرافی

    قبل از آنژیوگرافی:
•    روز قبل از آنژيوگرافي استحمام کرده و موهای زائد کشاله ران تمیز شود.
•    صبح روز آنژیوگرافی از مصرف مواد غذایی اجتناب شود.
•    مصرف داروها تحت نظر پزشک ادامه یابد.
    بعد از آنژیوگرافی: 
•    حداقل به مدت ۶–۵ ساعت بعد از آنژيوگرافي، روی تخت استراحت کند.
•    تا ۱۲ ساعت بعد از آنژيوگرافي از خم کردن عضوی که جهت آنژیوگرافی به کار رفته‌است (مفصل ران یا مچ دست) خودداری کند.
•    پس از ترخیص، به آهستگی قدم بزند.
•    توصیه می‌شود تا چند روز بعد از آنژيوگرافي از انجام فعالیت‌های شدید و ناگهانی خودداری کند.
•    چنانچه درد و تورم در محل آنژیوگرافی وجود داشت، می‌تواند از مسکن استفاده کند همچنین کمپرس گرم بلا مانع است. اگر درد و تورم شدید بود، به پزشک مراجعه کند.
•    سی دی و جواب آنژیوگرافی را از بخش آنژیو تحویل گرفته و در مراجعات بعدی همراه داشته باشد.
 


مشهد - کوهسنگی ۷ ساختمان فراز طبقه دوم
۰۵۱-۳۸۴۰۱۶۶۹