برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

مشاوره قبل از آنژیوگرافی | مشهد

مشاوره قبل از آنژیوگرافی
مشاوره قبل از آنژیوگرافی

    مشاوره قبل از آنژیوگرافی 

آنژیوگرافی


آنژیوگرافی چیست و در چه مواردی باید انجام شود؟


آنژیوگرافی روش استاندارد بررسی رگهای قلب می باشد. انجام آنژیوگرافی نیاز به بستری در بیمارستان دارد. و اقدامی نیمه تهاجمی محسوب می شود که با استفاده از رگ دست یا کشاله ران به داخل رگهای قلب ماده رنگی تزریق و با استفاده از اشعه ایکس وضعیت رگهای قلب شامل داشتن یا نداشتن گرفتگی، بررسی شدت تنگی و تعداد رگهای درگیر مشخص خواهد شد.
در صورتی که توسط همکاران متخصص قلب یا سایر همکاران به شما توصیه شده است که انجام آنژیوگرافی مورد نیاز است و شما در انجام آن مردد هستید این امکان فراهم شده تا با ارسال مدارک موجود و پر کردن فرم شرح حال نظر پزشک دوم (دکتر موهبتی) را نیز در مورد نیاز یا عدم نیاز به آنژیوگرافی داشته باشید.
لذا پس از تکمیل پرسشنامه مدارک خود را آپلود کنید.
طی مدت 24 ساعت مدارک شما بررسی شده و نتیجه به شما اطلاع داده می شود.
 


مشهد - کوهسنگی ۷ ساختمان فراز طبقه دوم
۰۵۱-۳۸۴۰۱۶۶۹