برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

مشاوره قبل از آنژیوپلاستی | مشهد

مشاوره قبل از آنژیوپلاستی
مشاوره قبل از آنژیوپلاستی

    مشاوره قبل از آنژیوپلاستی

انژیوپلاستی


همواره در علوم پزشکی راههای درمان متعدد بوده و صرفا یک درمان برای یک بیماری خاص وجود ندارد. با توجه به این قضیه نظرات متخصصین مختلف ممکن است در مورد درمان یک بیمار متفاوت باشد. این امر گاهی سبب سردرگمی بیماران در انتخاب روش درمانی صحیح خواهد شد. در این موارد انجام مشاوره و دریافت نظر همکار دیگر می تواند در انتخاب مسیر درمانی کمک کننده باشد. 
در صورتی که برای شما آنژیوگرافی انجام شده و توصیه به آنژیوپلاستی یا تعبیه استنت یا درمان دارویی و یا جراحی قلب باز شده است و نظرات متخصصین مختلف در این زمینه متفاوت بوده است و تمایل دارید CD مجددا توسط پزشک دیگر بررسی و اظهار نظر شود، این امکان برای شما فراهم شده تا از طریق این سایت وقت حضوری جهت بررسی CD دریافت کرده و نظر دکتر موهبتی را در این زمینه داشته باشید.  
 


مشهد - کوهسنگی ۷ ساختمان فراز طبقه دوم
۰۵۱-۳۸۴۰۱۶۶۹