برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

بررسی مدارک قلبی و دریافت نظر دوم | مشهد

بررسی مدارک قلبی و دریافت نظر دوم
بررسی مدارک قلبی و دریافت نظر دوم

    بررسی مدارک قلبی و دریافت نظر دوم

چکاپ قلبی


همواره در علوم پزشکی راههای درمان متعدد بوده و صرفا یک درمان برای یک بیماری خاص وجود ندارد. با توجه به این قضیه نظرات متخصصین مختلف ممکن است در مورد درمان یک بیمار متفاوت باشد. این امر گاهی سبب سردرگمی بیماران در انتخاب صحیح روش درمانی خواهد شد. در این موارد انجام مشاوره و دریافت نظر همکار دیگر می تواند در انتخاب مسیر درمانی کمک کننده باشد. 
می توانید با آپلود مدارک (نوار قلب،عکس قفسه سینه، اکو، تست ورزش، اسکن، آنژیوگرافی و ...) و داروهای مصرفی خود و تکمیل پرسشنامه، نظر دکتر موهبتی را هم در زمینه بیماری خود دریافت کنید. 
بعد از بررسی مدارک طی مدت 48 ساعت نظر دکتر موهبتی به شما ارسال می شود.
 


مشهد - کوهسنگی ۷ ساختمان فراز طبقه دوم
۰۵۱-۳۸۴۰۱۶۶۹