برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

اسکن مثانه جهت بررسی کشت ادراری (DRC) | مشهد

اسکن مثانه جهت بررسی کشت ادراری (DRC)
اسکن مثانه جهت بررسی کشت ادراری (DRC)
مشهد - مشهد - کوهسنگی۴،ساختمان پزشکان عطا،پلاک ۱،طبقه ۱-
۰۵۱-۳۸۳۸۳۳۶۳