برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

اسکن پرفیوژن قلب به روش Gated Spect | مشهد

اسکن پرفیوژن قلب به روش Gated Spect
اسکن پرفیوژن قلب به روش Gated Spect
اسکن پرفیوژن قلب به روش Gated Spect
مشهد - مشهد - کوهسنگی۴،ساختمان پزشکان عطا،پلاک ۱،طبقه ۱-
۰۵۱-۳۸۳۸۳۳۶۳