برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

اسکن پرفیوژن قلب جهت بررسی ویابیلیتی | مشهد

اسکن پرفیوژن قلب جهت بررسی ویابیلیتی
اسکن پرفیوژن قلب جهت بررسی ویابیلیتی
مشهد - مشهد - کوهسنگی۴،ساختمان پزشکان عطا،پلاک ۱،طبقه ۱-
۰۵۱-۳۸۳۸۳۳۶۳