اندازه گیری میزان دریافت غذایی

اندازه گیری میزان دریافت غذایی
مشهد - احمدآباد، خیابان پرستار، پرستار ۱/۲
۰۵۱-۳۸۴۵۸۷۷۲

در بسیاری از افراد اعم از ورزشکاران، زنان باردار و شیرده یا کوکان در حال رشد بررسی رژیم غذایی و اندازه گیری میزان دریافت غذایی پروتئین ها،ویتامین ها و مواد معدنی بسیار مهم است، که به وسیله آن می توان درستی رژیم غذایی  و سلامتی افراد رامشخص کرد و از مشکلات مرتبط باتغذیه  نادرست ازقبیل چاقی ،کاهش وزن، سوتغذیه، فشارخون، بیماری قلبی،دیابت و سایر بیماری ها پیشگیری کرد، کارشناسان  تخصصی با ثبت دریافت های روزانه و دقیق افراد در طول هفته اجزای رژیم غذایی افراد را  آنالیز کرده  و  شرح کامل آنها را همراه با نمودار های دریافت درشت  مغذی ها به مراجعه کنندگان گزارش داده و جهت تصحیح یا رفع مشکل به متخصصین مربوطه ارجاع  می دهند