اندازه گیری میزان فعالیت بدنی

اندازه گیری میزان فعالیت بدنی
مشهد - احمدآباد، خیابان پرستار، پرستار ۱/۲
۰۵۱-۳۸۴۵۸۷۷۲

اندازه گیری میزان فعالیت بدنی در طول روز

یکی از علل های مهم چاقی کم تحرکی و سبک زندگی بدون ورزش می باشد. خیلی از مردم تصور میکنند که شغل آنها یا شرایط زندگی آنها  به گونه ای   است که از تحرک  بالایی  برخوردار است ولی د واقع  این چنین نیست، در این مرکز به عنوان یکی از مراکز  رژیم  درمانی  نوین  با بکارگیری متخصصین فیزیولوژی  ورزشی  اقدام  به  سنجش میزان فعالیت های روزانه افراد ، محاسبه  ظرفیت های  قلبی  و ریوی  مراجعه کنندگان  کرده  و  می تواند  ورزش های اصولی  و تخصصی  برای هر فرد  بر حسب  شرایط و  بیماری  زمینه ای که دارد طراحی کرده ، و کمک بسیار بزرگی جهت  رفع مشکل چاقی یا ارتقا توانایی های ورزشکاران حرفه ای  داشته باشد