اندازه گیری سن عروقی

اندازه گیری سن عروقی
مشهد - احمدآباد، خیابان پرستار، پرستار ۱/۲
۰۵۱-۳۸۴۵۸۷۷۲

 در افرادی که به صورت ارثی، مستعد بروز امراض قلبی و سکته های قلبی و مغزی هستند اندازه گیری سن عروقی و سالم بودن آنها از اهمیت بسیار بالایی جهت پیشگیری از موارد فوق را دارد ، که در این کلینیک توسط دستگاه  sphygmocor  قابل اندازه خواهد بود.