اندازه گیری سن عروقی | مشهد

اندازه گیری سن عروقی


سن عروقی

در افرادی که به صورت ارثی مستعد بروز امراض قلبی و سکته های قلبی و مغزی هستند، اندازه گیری سن عروقی و سالم بودن آنها از اهمیت بسیار بالایی جهت پیشگیری از موارد فوق دارد، که در این کلینیک توسط دستگاه  سفیگماکور (Sphygmocor) قابل اندازه گیری خواهد بود.

دستگاه سفیگماکور چیست؟


سفیگماکور یک فناوری استاندارد طلایی جهانی برای ارزیابی شکل ضربان قلب و سختی شریان ها در قلب شخص است ، تا اطلاعات مهمی را که از اندازه گیری فشار خون استاندارد نمی توان به دست آورد ، تهیه کند.
سفیگماکور در حال حاضر در بیش از 4500 بیمارستان ، کلینیک های درمانی، مراکز تحقیقاتی سراسر جهان گسترش یافته است و موضوع بیش از 1000 مطالعه و نشریه بوده است.

دستگاه سفیگماکور چگونه جهت اندازه گیری سن عروقی کار می کند؟

اندازه گیری سن عروقی

سفیگماکور از یک روش سنتی برای اندازه گیری فشار خون بازویی و همچنین شکل موج نبض در بازوی فوقانی استفاده می کند. دستگاه از نرم افزار اختصاصی برای اعمال یک فرآیند معتبر استفاده می کند که شکل موج نبض و فشار اندازه گیری شده در بازو را به شکل موج نبض و فشار در قلب تبدیل می کند. این مسئله مهمی است، زیرا فشار قلب برای پیش بینی خطر حمله قلبی ، نارسایی قلبی و سکته مغزی از فشار در بازو قدرت بیشتری دارد.

اهمیت دستگاه سفیگماکور در اندازه گیری سن عروقی

دستگاه سفیگماکور

فشار خون مرکزی بیانگر فشارهایی است که قلب ، مغز ، کلیه ها و سایر ارگان های مرکزی در معرض آن قرار دارند و متفاوت از فشار خون در بازو است که آن را تنها با استفاده از فشار خون بازو نمی توان پیش بینی کرد. تحقیقات نشان داده است که پارامترهای فشار خون مرکزی ، به دلیل نزدیکی آن به اندامها ، به شدت با تغییرات عملکرد قلب و کلیه و همچنین سلامت مغز ارتباط دارند. مطالعات نشان داده اند هنگامی که بیماران از میزان فشار خون مرکزی بهتری برخوردار باشند، در آینده احتمال ابتلا به بیماری های قلبی عروقی کمتری دارند.
این اطلاعات مهم، پزشکان را در مدیریت فشار خون راهنمایی می کند، زیرا اطلاعات خاصی را در مورد فشار خون بیمار در اختیار می گذارد؛ که این امر کمک می کند تا پزشک نوع درمان و میزان مناسب آن را برای یک فرد خاص انتخاب کند. این امر می تواند تأثیر قابل توجهی در تصمیمات درمانی داشته باشد. در واقع ، بسیاری از بیماران ممکن است بیش از حد یا کمتر از میزان نیاز تحت معالجه یا تحت درمان قرار گیرند که در آن صورت فقط فشار خون بازو در نظر گرفته شده است.
در مدیریت بالینی فشارخون ، سفیگمامور برای شخصی سازی مراقبت از فشار خون و اطلاع رسانی بهتر در مدیریت فشار خون ضروری است که درنهایت به پزشکان کمک می کند تا بیماران را سریعتر به اهداف درمانی خود برسانند.

 


مشهد - احمدآباد، خیابان پرستار، پرستار ۱/۲
۰۵۱-۳۸۴۵۸۷۷۲