منوی نهار و شام

100 گرم خوراک کوفته ریزه میزان انرژی (کیلو کالری): 196

توضیحات

دستور پخت
خوراک کوفته ریزه
100 گرم دلمه ماهی قزل آلا میزان انرژی (کیلو کالری): 158.58

توضیحات

دستور پخت
دلمه ماهی قزل آلا
100 گرم خورش قارچ میزان انرژی (کیلو کالری): 151.29

توضیحات

دستور پخت
خورش قارچ
100 گرم دلمه مرغ میزان انرژی (کیلو کالری): 207.95

توضیحات

دستور پخت
دلمه مرغ
100 گرم هومز لبنانی میزان انرژی (کیلو کالری): 192.53

توضیحات

دستور پخت
هومز لبنانی
100 گرم گراتن کدو میزان انرژی (کیلو کالری):78.22

توضیحات

دستور پخت
گراتن کدو
100 گرم کوکوی سبزیجات میزان انرژی (کیلو کالری): 177.52

توضیحات

دستور پخت
کوکوی سبزیجات