برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

 تاثیر روزه داری اسلامی بر بارداری
تاثیر روزه داری اسلامی بر بارداری
منتظر شده در 1399/11/24

مقدمه

محدود شدن تغذیه یک ماه یا کمتر در ماه رمضان در دوران بارداری بر روی پیامدهای جنینی نوزادی و مادری نتایج ضد و نقیضی داشته است.
عوارض نامطلوب پیامدهای مادری نظیر زایمان‌زودرس و پیامدهای نوزادی نظیر وزن کم هنگام تولد همراه بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه نوزادان نیز در زنان بارداری که اقدام به روزه داری کرده اند مشاهده شده است.  

روزه داری اسلامی در بارداری طبیعی

نتایج بیشتر مطالعات حاکی از این است که روزه داری اسلامی با در نظر گرفتن مدت زمان محدود ۱۲ ساعت روزه داری در یک بارداری طبیعی اثرات نامطلوبی بر روی شاخص های مادری و جنینی مورد بررسی در این مطالعه ندارد.  

روزه داری و زایمان زودرس

گرسنگی بیش از ۱۲ ساعت در روز می تواند با افزایش سطح کورتیکوتروپین ها باعث افزایش احتمال زایمان زودرس گردد با این حال نتایج مطالعات نشان داد که روزه‌داری در زنان سالم باردار باعث افزایش خطر زایمان زودرس  نسبت به زنان غیرباردار روزه دار نمی گردد.

روزه داری و وزن کم نوزادان هنگام تولد

مطالعات نشان داده است که اقدام به روزه داری در ماههای اول بارداری نه تنها می‌تواند سبب کاهش وزن هنگام تولد گردد بلکه میزان ناتوانی های ذهنی در آینده را نیز در بین این نوزادان افزایش می دهد.
روزه‌داری زنان مسلمان بعد از هفته بیستم بارداری در صورت سلامت عمومی مادر باعث کاهش وزن هنگام تولد در جنین نخواهد گردید.

روزه داری و اندازه جفت

نتایج مطالعات حاکی از کاهش اندازه جفت در مادرانی است که هنگام بارداری اقدام به روزه داری نمودند با این حال نتایج مطالعه دیگری افزایش وزن جفت در زنان باردار روزه دار را گزارش نموده است.

روزه داری و مایع آمنیوتیک

اندازه گیری مایع آمنیوتیک با سونوگرافی یکی از شاخص‌های سلامت بارداری باشد  در این راستا نتایج یک مطالعه حاکی از عدم تاثیر روزه داری بر میزان مایع آمنیوتیک می باشد اما نتایج مطالعه دیگری حاکی از کاهش مایع آمنیوتیک با روزه‌داری در بارداری می باشد.

روزه داری در بارداری و تکامل جنینی و پیامدهای آن در بزرگسالی

اندازه گیری دور سر جنین، فمور و قطر بین دو استخوان آهیانه یکی از معیارهای تعیین وزن و سن بارداری حبا استفاده از اولترا سوند می باشد.  
کاهش اندازه های فوق در مادرانی که اقدام به روزه داری نموده اند گزارش شده است.
مطالعات تفاوت معناداری میان روزه‌داری دوران بارداری و ضریب هوشی نوزادان با گروه شاهد نشان نداده اند.

روزه داری در بارداری و ویژگی‌های بیوفیزیکال جنینی و حرکات جنین

روزه داری مادران باردار باعث کاهش حرکات جنین می گردد کاهش امتیاز شاخص های بیوفیزیکال جنینی همراه با کاهش حرکات تنفسی جنین نیز در مادران بارداری که اقدام به روزه داری نموده اند در مقایسه با مادرانی که روزه داری نکرده‌اند گزارش شده است.
آزمون شاخص های بیوفیزیکال پنج ویژگی تعداد ضربان قلب وضعیت تنفس جنین حرکات جنین تون عضلانی جنین و میزان مایع آمنیوتیک را بررسی می کند.
چنانچه هر ۵ مورد بالا طبیعی باشد جای نگرانی نیست و بارداری روند طبیعی خود را طی می‌کند اما اگر یک یا چند مورد از فاکتورهای بالا با مشکل روبرو شود حاکی از اختلال در سلامت جنین می باشد.
احتمال مقاومت به انسولین در زنان باردار روزه دار نیز بیشتر است.

روزه داری در دوران بارداری و اثر آن بر وزن مادران

مطالعه کاهش وزن گیری زنان روزه دار در دوران بارداری همراه با افزایش میزان HDL و تری گلیسرید و نیز با کاهش دریافت مینرال ها و ویتامین ها به غیر از ویتامین E و C نسبت به زنان باردار غیر روزه‌دار را یاداوری می نماید.

نتیجه گیری تاثیر روزه داری اسلامی بر مادر و جنین

روزه داری در مادران باردار می تواند موجب کاهش مایع آمنیوتیک کاهش حرکت جنین کاهش اندازه و وزن جفت گردد تغییرات سطح گلوکز در میزان گلوکز یک ساعتی زنان بارداری که اقدام به روزه داری نمودند مطلوب نبوده است به علاوه آسیب کلیوی محتمل میباشد. 
چنانچه اوایل بارداری مصادف با ماه رمضان گردد روزه داری باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد.
نتایج مطالعات انجام شده در خصوص تاثیر روزه داری بر زایمان زودرس نشان داده است که روزه‌داری ۱۲ ساعت باعث افزایش زایمان زودرس نشده است اما  برای روزه‌داری های طولانی تر از ۱۲ ساعت باید کاملاً با احتیاط عمل کرد.

اشتراک در فضای مجازی