برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

 ورزش و فعالیت‌های بدنی در ماه رمضان
ورزش و فعالیت‌های بدنی در ماه رمضان
منتظر شده در 1399/11/23

بخش اول رمضان و فعالیت بدنی

تأثیر روزه‌داری بر آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی

مطالعات متعددی تأثیر روزه‌داری بر عملکرد افراد در تمرین‌های ورزشی را موردبررسی قراردادند در یک مطالعه که شامل تست های چابکی تعادل و قدرت انفجاری پا بود اثر روزه‌داری بر تست چابکی معنادار بوده اما در تست های تعادل و جهش عمودی اثری نداشت.

ارتباط بین روزه‌داری فعالیت بدنی و مهارت‌های شناختی

 افزایش تحریک‌پذیری و تغییرات خلق بر مهارت‌های شناختی فرد و به‌تبع آن عملکرد ورزشی تأثیرگذار خواهد بود.

زمان مناسب فعالیت بدنی در ماه رمضان

 در مواردی که فعالیت بدنی منجر به استرس گرمایی مانند ورزش استقامتی در محیط گرم می‌گردد عملکرد در زمان صبح به علت پایین بودن دمای بدن بهتر از شب می‌شود.
•    راهکار اول انجام ورزش در زمان صبح و پس از طلوع آفتاب می‌باشد.
•    راهکار دوم ورزش و فعالیت بدنی پیش از افطار می‌باشد.
•    راهکار سوم انجام ورزش و فعالیت بدنی پس از افطار می‌باشد.

تغذیه ورزشی مناسب در ماه رمضان

در مطالعات نشان داده‌شده است که مصرف ناکافی کربوهیدرات به علت قند خون پایین کاهش ذخایر گلیکوژن عضله و اختلال در وضعیت مایعات بدن در کیفیت فعالیت بدنی و افزایش خطر آسیب تأثیر دارند.

دریافت مایعات در روزه‌داری و فعالیت بدنی

 سه نکته قابل‌تأمل است اول اینکه دریافت ناکافی مایعات پیش از فعالیت بدنی منجر به وضعیت کمبود آب در بدن می‌گردد دوم عدم مصرف مایعات در طی فعالیت بدنی منجر به اختلال عملکرد می‌شود و سوم اینکه عدم دریافت مایعات پس از فعالیت بدنی منجر به اختلال در جبران ذخایر بدن خواهد شد.

خواب و فعالیت بدنی در زمان روزه‌داری

کمبود خواب و استراحت ناکافی سطح خستگی و حساسیت به بیماری‌های عفونی مانند سرماخوردگی را افزایش خواهد داد و منجر به از دست دادن عملکرد مناسب و افزایش خطر آسیب‌های ورزشی خواهد شد.

بخش دوم روزه‌داری ماه رمضان و ورزش حرفه‌ای

روزه‌داری و عملکرد بی‌هوازی در ورزش حرفه‌ای

از دیدگاه نظری احتمال کاهش عملکردهای بی‌هوازی در حین روزه‌داری با مکانیزم کاهش انگیزه افزایش زمان واکنش و افت عملکرد عضلانی وجود دارد.

روزه‌داری و عملکرد هوازی در ورزش حرفه‌ای

بیشتر محققان بر این باورند که کاهش ذخایر گلیکوژن و کاهش مایعات بدن موجب افت عملکرد هوازی می‌شود.

روزه‌داری و قدرت عضلانی در ورزش حرفه‌ای

احتمال کاهش عملکرد عضلانی در حین روزه‌داری در اثر کاهش مایعات بدن و تغذیه نامناسب وجود دارد

روزه‌داری و عملکرد ذهنی در ورزش حرفه‌ای

در چندین مطالعه احساس خستگی حین فعالیت بدنی و روزه‌داری به کمک ابزار سنجش خستگی "بورگ" بررسی‌شده است تنها در چند مورد محدود در سطح خستگی ورزشکاران تغییراتی گزارش‌شده است.

روزه‌داری و آسیب ورزشی

ترکیبی از کمبود خواب قند خون پایین کمبود آب و خستگی احتمال آسیب ورزشی را افزایش می‌دهد.

روزه‌داری و کنترل دوپینگ

در صورت نیاز به دادن نمونه در پایان یک فعالیت ورزشی در ورزشکار روزه‌دار نمونه ادرار به‌صورت کم‌حجم و غلظت بالا خواهد بود احتمال مثبت گزارش شدن نمونه وجود دارد.

تعدیل اثرات روزه‌داری در ورزش حرفه‌ای

انتخاب زمان مسابقات در ماه رمضان

ساده‌ترین روش موکول کردن زمان مسابقه به ماه غیر از ماه رمضان می‌باشد راهکار دوم برگزاری مسابقات در انتهای شب که فرد در وضعیت روزه‌داری نمی‌باشد.

بهبود وضعیت روانی ورزشکاران در روزه‌داری

 افزایش تحریک‌پذیری بر عملکرد ورزشی فرد تأثیر نامطلوب دارد استفاده از تکنیک‌های روانشناسی جهت بهبود وضعیت عاطفی توصیه می‌شود.

تداوم تمرین ورزشکاران در روزه‌داری

به علت تأثیرات نامطلوب روزه‌داری بر عملکرد جسمی ورزشکار:
•    راهکار اول انجام تمرین‌های ورزشی پیش از غروب آفتاب می‌باشد.
•    راهکار دوم موکول کردن تمرین‌های ورزشی به بعد از افطار می‌باشد.
•    راهکار سوم انجام تمرین‌ها در حوالی طلوع آفتاب می‌باشد.

خواب در روزه‌داری و ورزش حرفه‌ای

تنظیم مناسب برنامه خواب‌وبیداری مناسب با نیازهای روزانه یا فرد و فعالیت بدنی باید از دو هفته پیش از شروع ماه رمضان برنامه‌ریزی و آغاز گردد.

تغذیه در روزه‌داری و ورزش حرفه‌ای

 مطالعات راهکارهای متفاوت تغذیه‌ای را پیشنهاد می‌کنند برای نمونه در صورت مصرف چربی در وعده غذایی سحری سرعت تخلیه معده کاهش پیدا خواهد کرد و همچنین مصرف کربوهیدرات با شاخص قندی پایین منجر به آزادسازی آهسته‌تر قند در جریان خون خواهد شد.

مصرف مایعات در روزه‌داری و ورزش حرفه‌ای

توصیه مفید و کاربردی به ورزشکاران مصرف ۶۰۰ سی‌سی مایعات در فاصله زمانی اذان مغرب تا خواب و بهترین راهکار جهت آهسته کردن تخلیه معده مصرف غذای مناسب همراه با مصرف مایعات می‌باشد.

اشتراک در فضای مجازی