برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

دکتر مصطفی داستانی

دکتر مصطفی داستانی

قلب و عروق
مشهد، خیابان دانشگاه، نبش کفایی ۱، ساختمان پزشکان صدرا، طبقه ۳

برای ادامه ابتدا باید به حساب کاربری خود وارد شوید

تعداد بیماران: