دکتر مجید غیور مبرهن

دکتر مجید غیور مبرهن
متخصص تغذیه
مشهد - احمدآباد، خیابان پرستار، پرستار ۱/۲
۰۵۱-۳۸۴۵۸۷۷۲
  • تحصیلات دانشگاهی

پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، (۱۳۷۶-۱۳۶۹)
کارشناسی ارشد تغذیه پزشکی ، دانشگاه ساری گیلفورد انگلستان (۲۰۰۳-۲۰۰۱ )
دکترای تخصصی علوم تغذیه ، دانشگاه ساری گیلفورد انگلستان (۲۰۰۵-۲۰۰۱ )

  • تجربیات حرفه ای

پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۷۶-۱۳۷۸
متخصص تغذیه کلینیک ویژه بیمارستان قائم (عج) و بخش خصوصی از سال۱۳۸۶ تا کنون

  • تجربیات آموزشی

مدرس تغذیه دانشجویان پزشکی از سال ۱۳۸۴ تا کنون
مدرس تغذیه دانشجویان داروسازی از سال ۱۳۸۴ تا کنون
مدرس تغذیه دانشجویان دندانپزشکی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۳
مدرس تغذیه دانشجویانپرستاری و مامایی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰
مدرس تغذیه پیشرفته و تغذیه سلولی و مولکولی دانشجویان ارشد تغذیه از سال ۱۳۸۸ تا کنون
مدرس تغذیه سلولی و مولکولی دانشجویان دکترا تغذیه از سال ۱۳۸۴ تا کنون
مدرس تغذیه بالینی دانشجویان ارشد و دکترای تغذیه در کلینیک تغذیه بیمارستان قائم از سال ۱۳۸۵ تاکنون

  • عناوین و امتیازات ویژه

برنده جایزه بهترین مقاله دانشجویی در کنگره تغذیه بالینی در مدیریت بیماریها در شهر گلاسکو بریتانیا در سال ۲۰۰۳ که توسط انجمن تغذیه بریتانیا و انجمن رژیم نویسان بریتانیا به صورت مشترک برگزار گردید.
برگزیده چندین Travel grant در کنگره های بین المللی همچون کنگره بین المللی چاقی استرالیا در سال ۲۰۰۵ و کنگره انجمن آترواسکلروز اروپا در ا اسپانیا در سال ۲۰۰۴
دریافت ۸۰۰۰ پوند جایزه به دلیل اتمام زودتر از موعد دوره تحصیلی دکترا
انتخاب محقق جوان و ارائه مقاله در پارلمان لندن در سال ۲۰۰۴( Presentation by younger scientists, engineers and technologists at the house of commons)
پژوهشگر برتر ، هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، در سال های ۸۶، ۸۹، ۹۶٫
رتبه اول مولف کتاب برگزیده(تغذیه و عوامل خطر در پاتوژنزاترواسکلروز) ، چهارمین جشنواره علمی –پژوهشی اسرار، سال ۱۳۸۷
محقق برگزیده-رتبه سوم گروه علوم بهداشتی –مدیریت و تغذیه ، چهاردهمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی ، سال ۱۳۸۷
محقق برگزیده-رتبه سوم گروه علوم بهداشتی –مدیریت و تغذیه ، بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در سال ۱۳۹۶
دریافت IUBMB Award در دوازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی در تاریخ ۱۵ لغایت ۱۸ شهریور ماه ۹۰ در مشهد
دریافت Award Fellowship IUBMB در سریلانکا
دریافت مقام اول جایزه پژوهشگر جوان در دوازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران و چهارمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی در تاریخ ۱۵ لغایت ۱۸ شهریور ماه ۹۰ در مشهد
طرح برتر”بررسی سطح سرمی سلنیوم وآنزیم گلوتاتیون پراکسیداز با بیماری عروق کرونری براساس انژوگرافی در بیماران کاندیدای آنژیوگرافی ، جشنواره نوآوری و شکوفایی پژوهش و فناوری ، سال۱۳۸۷
برنده ششمین دوره جایزه کتاب فصل ، کتاب تغذیه و عوامل خطر در پاتوژنزاترواسکلروز ، تابستان ۱۳۸۷
مقام برتر در رشته مقاله پژوهشی ، پانزدهمین دوره مسابقات قرآن اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، سال ۱۳۸۹