برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

این آسون ترین راهشه

سرچ مقالات از مبتدی تا پیشرفته

مدرس : سرکار خانم دکتر قاضی زاده
آخرین مهلت ثبت نام: 14 دی ماه ١٣٩٩
تعداد جلسات : ۳

پروپوزال و مقاله نویسی

مدرس : سرکار خانم دکتر آقاسی زاده
آخرین مهلت ثبت نام: 19 دی ماه 1399
تعداد جلسات : 2

کار با نرم افزار spss

مدرس : سرکار خانم دکتر درودی
آخرین مهلت ثبت نام: 24 دی ماه ١٣٩٩
تعداد جلسات : ۳