رزرو نوبت

مشهد، احمدآباد، خیابان پرستار، پرستار ۱/۲

نکات مهم نوبت دهی آنلاین:

لطفا ساعت مشاوره را انتخاب کنید.
ضروری است قبل از استفاده از دستگاه توسط پزشک متخصص ویزیت شوید.
هزینه علی الحساب: 31,000 تومان
ماه قبل     ماه بعد
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
قابل رزرو
رزرو شده
غیر قابل رزرو