متخصص تغذیه | مشهد

مشاوره خدمات تشخیصی و درمانی
رزرو نوبت

چرا بیماران بایستی قبل از استفاده از دستگاه های لاغری موضعی با پزشک خود مشورت کنند؟
 

بیماران بهتر است قبل از استفاده از دستگاه های لاغری موضعی، توسط پزشک متخصص تغذیه ویزیت شوند. دستگاه لاغری موضعی مناسب با توجه به نوع و میزان بافت چربی بدن بیمار، موارد استفاده و عدم استفاده از آن (در بیماری ها و شرایط خاص) توسط پزشک مشخص می شود. بنابراین پزشک با توجه به شرایط بدنی و بیماری هایی که ممکن است فرد مراجعه کننده داشته باشد، مناسب ترین دستگاه لاغری موضعی را معرفی می کند. نتایج بهتر استفاده از این دستگاه ها مستلزم مشورت با پزشک برای تعیین نوع دستگاه و تعداد جلسات مورد نیاز جهت استفاده از دستگاه مورد نظر می باشد.


مشهد - احمدآباد، خیابان پرستار، پرستار ۱/۲
۰۵۱-۳۸۴۵۸۷۷۲